Pametne skupnosti: Kako jih umetna inteligenca naredi pametnejše?

Na dogodku bodo ugledni strokovnjaki s pravnega, poslovnega, tehničnega, raziskovalnega, regulativnega in etičnega vidika predstavili svoja stališča, razumevanje ključnih vprašanj in odprli razpravo o pomembnem vprašanju, kako bodo pametna mesta drugačna zaradi umetne inteligence v prihodnje? Kako se bomo spopadali z občutljivi podatki, ki jih bo umetna inteligenca zbirala v skupnostih? Ali bodo skupnosti zaradi tega kaj pametnejše? Na ta in podobna vprašanja bomo skušali odgovori prav na dogodku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Want to talk?

Do you have a query or problem that you would like to talk about, or are you curious to hear more about how we can help you? Get in touch today! We look forward to hearing from you.

All rights reserved 2020 - Renata Salecl