Disciplina kot pogoj svobode

Image
Renata Salecl

Disciplina kot pogoj svobode

Disciplina kot pogoj svobode prinaša popravljen ponatis klasične študije iz zlate dobe slovenske družboslovne in humanistične teorije.

Disciplina kot pogoj svobode prinaša popravljen ponatis klasične študije iz zlate dobe slovenske družboslovne in humanistične teorije. Oznaka »zlati časi« zato, ker je bila takrat teorija neposredno uporabljana za analizo družbe, tako da ni delovala zgolj kot teorija, temveč neposredno kot živa misel, ki nam omogoča misliti družbeno realnost in kritično intervenirati vanjo. V tem je tudi bistvena odlika celotne knjige. Intervenira na koncu osemdesetih in v sebi povzema kritiko ideologije in vsestransko razvite osebnosti. Obenem s tematizacijo klasikov teorije vzgoje (Locke, Kant), analizo vzpostavitve samostojnega subjekta preko discipline, kritiko permisivne vzgoje, vzpostavitvijo velikega Drugega kot bistvenega elementa šolskega prostora in tematizacijo vzgoje kot po svojem bistvu drugotnega stanja pripravi prostor za razumevanje vzgoje v naslednjih desetletjih.


»V studio je bila povabljena Renata Salecl, avtorica knjige, Človek človeku virus in Strast do nevednosti, ki je izšla v času Slovenskega knjižnega sejma. Ponavadi strast povezujemo z znanjem, z neko zvedavostjo. Danes velikokrat slišimo, te informacije me ne zanimajo, jaz ne morem več slediti, ker sem potem le slabe volje. Težko pa se identificiramo z nekom, ki ne sledi pravilom, ki jih zahteva od nas.«

Uršula Ana Mrežar, Televizija Slovenija


In The Media